StaroDzierzgonianie

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu realizuje projekt pn. „Zespół Ludowy StaroDierzgonianie – nauka śpiewu i tańca wraz z wyposażeniem”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne

w Starym Dzierzgoniu

Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 02 Grudzień 2008 19:40

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu datuje się od 1950 roku. W budynku dawnego, przedwojennego zajazdu, zaadoptowano połowę pomieszczeń na wiejską świetlicę i bibliotekę gminną. Budynek wybudowany został w 1895 roku. W świetlicy mieściło się m.in. kino objazdowe, które obsługiwali: Tadeusz Pacan i Henryk Brzozowski.

Fotografia budynku z 1950 roku

Historia Gminnego Ośrodka Kultury związana jest z historią Gminnej Biblioteki Publicznej, która powstała w tym samym okresie. Gromada Stary Dzierzgoń, otrzymała od ówczesnego Rządu, 500 tomów książek, które stanowiły początek księgozbioru. Podobnie w 1950 roku książki w tej samej ilości otrzymała Gromada Myślice i one także stanowiły zaczątek biblioteki w Myślicach. Trudno nazwać początki działalności kulturalnej jako funkcjonowanie Domu Kultury. Prawdopodobnie z początku była to świetlica wiejska, którą kierował człowiek o nazwisku lub pseudonimie "Hanz". Na pewno założył on zespół pieśni i tańca, który wystąpił na Centralnych Dożynkach w Poznaniu, w 1951 r. Do dnia dzisiejszego zachował się w GOK orzeł wykonany z tytoniu i papierosów typu "Górnik" i "Lotnik" oraz tabliczka z napisem "Dar Centralnych Dożynek dla chłopów od robotników Polskiego Przemysłu Tytoniowego - Poznań 1951".

Orzeł z tytoniu

Z ustnych przekazów wiadomo jedynie, że w budynku rezydowali ówcześni przewodniczący organizacji młodzieżowych: ZMW, ZSMP, funkcjonował Klub Prasy i Książki "Ruch". Przez cały czas funkcjonowała biblioteka gminna. Trudno odtworzyć nazwiska osób kierujących świetlicą. Prawdopodobnie nazwa Gminny Ośrodek Kultury zaczęła funkcjonować około 1973-74 roku. Nastąpiła wówczas reforma administracyjna kraju. Zniknęły Gromady, powstały Gminy i ustanowiono inny podział na województwa. Do tej pory Stary Dzierzgoń wchodził w skład powiatu morąskiego, woj olsztyńskie. Po reformie administracyjnej Myślice zostały przypisane gminie Stary Dzierzgoń i istniejąca tam biblioteka gromadzka weszła w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu jako jej filia. Gminny Ośrodek Kultury, bo taka nazwa zaczęła obowiązywać, był kierowany przez: Renatę Grążawską bibliotekarkę, która pełniła także obowiązki dyrektora domu kultury. Zresztą Renata Grążawska, będąca od 1976 roku, Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej, obowiązki dyrektora GOK pełniła jeszcze kilkukrotnie, pomiędzy powołaniami kolejnych dyrektorów. Byli nimi: Renata Lewnandowska, Waleria Borkowska, Stanisław Frydrychowski, Małgorzata Kraft i od 1995 roku Andrzej Czapliński. Obecnie funkcję dyrektora pełni Sławomir Buzanowski.

Gminny Ośrodek Kultury w 1985 roku

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1950 roku jako biblioteka gromadzka. Kierowała ją bibliotekarka Cecylia Grzegorzewska. W Myślicach biblioteką gromadzką kierowała bibliotekarka Krystyna Bolarczyk. W obydwu bibliotekach zachowały się do dnia dzisiejszego księgi inwentarzowe, w których zainwentaryzowano pierwsze 500 książek od ówczesnego Rządu.

Cecylia Grzegorzewska w bibliotece. Fotografia z 1974 roku.

Biblioteka w 1974 roku

Renata Grążawska zaczyna pracę w bibliotece - 1974 r.`

W 1976 roku na emeryturę odchodzi Cecylia Grzegorzewska i obowiązki kierownika Gminnej Biblioteki przejmuje, zatrudniona w 1974 roku, bibliotekarka Renata Grążawska. Obecnie funkcję zastępcy dyrektora pełni Jolanta Brzozowska. W Myślicach kolejnymi bibliotekarkami bylły: Barbara Oleksy, Maria Stelmach, Maria Górak i pełniąca tę funkcję do chwili obecnej Jolanta Brzozowska.

Renata Grążawska. Fotografia z 1976 roku

Młoda i ambitna Renata Grążawska daje pracy bibliotekarza nowy impuls. Powstaje przy bibliotece kabaret "Wieśniacy", organizowane są inne, atrakcyjne formy pracy gminnej biblioteki.

Kabaret "Wieśniacy"

Na początku lat dziewięćdziesiątych, z funduszy PEFRON, Renata Grążawska organizuje przy Gminnym Ośrodku Kultury  kawiarnię.

Renata Grążawska w kawiarni

W połowie 1995 roku, po wygraniu konkursu, dyrektorem GOK zostaje Andrzej Czapliński. Razem z kierownikiem GBP nadają nową jakość pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Pracownicy GOK w 1995 r. Od lewej: K. Głąb - księgowa, M. Nędzi - kawiarnia, J. Giers - kawiarnia, A. Błaszczyk - bibliotekarka, P. Bajtus - sprzątaczka, A. Czapliński - dyrektor GOK, R. Grążąwska - kierownik GBP

Szczególny rozwoj następuje w pracy z dziećmi i młodzieżą, w rozwijaniu ich talentów muzycznych. Reaktywowany zostaje chór "Stokrotki". Powstają nowe zespoły muzyczne i wokalne.

Chór "Stokrotki" w 1995 roku

W 1996 r. powstaje, istniejąca do dziś, grupa wokalna "Refren". Swoją artystyczną karierę rozpoczyna Anna Rusowicz, córka znanych z lat 60 - tych, artystów: Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy. Ania Rusowicz zostaje kilkanaście lat później piosenkarką, członkinią zespołu "Desire", a prywatnie żoną perkusisty zespołu "Wilki".

Ania Rusowicz z zespołem muzycznym "Innowacje" w 1996 roku

Trwają prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotece w Myślicach. Od 2002 roku można poczytać o pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w Myślicach,  na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w 1996 roku

Gminny Ośrodek Kultury

W grudniu 2008 roku powstaje samodzielna strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury, na której można się zapoznać z pracę bibliotek i GOK w Starym Dzierzgoniu.

1 stycznia 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia zastała wyłączona ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury i stała się samodzielną Instytucją Kultury. Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej nadal znajdują się w budynku, którego właścicielem jest GOK. Pomieszczenie to jest dzierżawione przez GBP od GOK. Obecnie pod nową nazwą Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Starym Dzierzgoniu, obie instytucje ponownie zostają połączone.

Zmieniony ( Poniedziałek, 09 Październik 2017 10:23 )
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS